Questions Columns Rows
GitHub icon

tampio

tampio - Programming language

< >

tampio is a programming language created in 2017 by Iikka Hauhio.

Source code:
git clone https://github.com/fergusq/tampio
#1616on PLDB 6Years Old

Tampio: An object-oriented programming language made to resemble Finnish


Example from the web:
Pienen luvun kertoma on riippuen siit盲, onko se pienempi tai yht盲 suuri kuin yksi, joko yksi tai pieni luku kerrottuna pienen luvun edelt盲j盲n kertomalla. Luvun edelt盲j盲 on se v盲hennettyn盲 yhdell盲. Olkoon pieni muuttuja uusi muuttuja, jonka arvo on nolla. Kun nykyinen sivu avautuu, pieneen muuttujaan luetaan luku ja nykyinen sivu n盲ytt盲盲 pienen muuttujan arvon kertoman.

View source

- Build the next great programming language Search Add Language Features Creators Resources About Blog Acknowledgements Stats Sponsor Traffic Traffic Today Day 278 feedback@pldb.com Logout